Oppstart/Avslutt leieforhold

Har du fått tilbud om garasje må du gjøre følgende:

  1. Signer kontrakt med garasjelaget og lever denne enten fysisk i postkassen ved Vaskeri-huset. Postkassen har skilt med garasjelaget, og du må gi beskjed på vår e-post at du har levert den der. (E-post blir oftere sjekket enn fysisk postkasse) Kontrakt finner du her: 2018 Kontrakt garasjelaget
  2. Innbetal innskudd til kontonr: 9005 65 11740 – Teisen Garasjelag – merk innbetalingen med: «Innskudd for felt: XXX plass: XX. Fortell oss gjerne når det også er utført.
  3. Avtal med styret om overlevering av nøkler

Ønsker du å avlsutte leieforholdet må du gjøre følgende:

  1. Gi beskjed til styret om at du ønsker å avslutte leieforholdet. Se vedtektene våres §16 om sesongtider
  2. Avtal nøkkeloverlevering
  3. Ved behov send inn bevis på innbetalt innskudd (kontoutskrift o.l), oppgi kontonr for retur av innskudd og vi returnerer innskudd. Innskudd blir ofte utbetalt med fratrekk av inneværende periode, med mindre du sier opp før sesongoppstart og har betalt for inneværende periode.

 

E-post: styret@teisen-garasjelag.no