Angående parkering foran garasjeporter

I sesong når det skal gjøres arbeid foran garasjeporter, det måtte være snømåking, strøing, løvblåsing o.l så ber vi dere om å ikke parkere foran garasjeporten. Det er vanskelig for vaktmester å komme til både foran porten bilen står parkert, men også for naboportene. Så for både din egen del, men ikke minst garasjenaboen, ikke parker foran garasjeport over lengre perioder. På de garasjefelt hvor det blir trangt ved forbikjøring på vei til og fra andre garasjer/gater ber vi dere IKKE parkere foran garasjeporten.