Generalforsamling 2020 – utsatt til høsten

Garasjelaget utsetter generalforsamlingen til høsten i håp om at vi kan ha et fysisk møte når vi skal arrangere årets generalforsamling. Det vil bli sendt ut mer informasjon når vi har bestemt dato.