Informasjon om venteliste

Per 3 september 2018 er det 32 personer på venteliste.  Det er noen ledige garasjer, så styret er i gang med å kontakte de som står øverst på listen.

Totalt er det 108 garasjer i laget vårt.