Informasjon om venteliste

Per 3 september 2018 er det 32 personer på venteliste.  Det er noen ledige garasjer, så styret er i gang med å kontakte de som står øverst på listen.

Totalt er det 108 garasjer i laget vårt.

Informasjon om dyr i garasjen

Vi har fått informasjon om en garasje som har hatt besøk av skadedyr.

Garasjene er konstruert slik at det er åpne luftekanaler i
bygningen – samt ikke tett konstruksjon mellom tak og vegg. På denne
måten så kan det påregnes at dyr kan komme seg inn – om det er vepsebol, duereir eller mus/rotter. Garasjelaget oppfordrer til at nødvendige tiltak blir gjort for å sikre deres egne eiendeler.