Styret ber om at dere bruker vår e-postadresse ved henvendelser

Ved spørsmål eller henvendelser til styret setter vi pris på at garasjelagets e-post adresse blir benyttet, da det er her vi utfører kommunikasjon med andelseiere.

styret@teisen-garasjelag.no

Vi vil samtidig informere om at kontakt via Facebook eller andre kanaler vil ikke bli besvart. Vi håper på forståelse for dette.