Angående parkering foran garasjeporter

I sesong når det skal gjøres arbeid foran garasjeporter, det måtte være snømåking, strøing, løvblåsing o.l så ber vi dere om å ikke parkere foran garasjeporten. Det er vanskelig for vaktmester å komme til både foran porten bilen står parkert, men også for naboportene. Så for både din egen del, men ikke minst garasjenaboen, ikke parker foran garasjeport over lengre perioder. På de garasjefelt hvor det blir trangt ved forbikjøring på vei til og fra andre garasjer/gater ber vi dere IKKE parkere foran garasjeporten.

Endelig generalforsamling!

Generalforsamling i garasjelaget er satt til 15.september 2022 kl 18:00.

Årsberetning, regnskap og deltagerslipp er sendt til alle i laget pr. post.

Vel møtt!

Hilsen Tuva, John og Ermin

Sommerferie og diverse

Garasjelagets styre består for øyeblikket av Ermin Mehovic, John Larssen og Tuva Christiansen.

Vi har for tiden sommerferie og kontakten med oss kan ta litt tid. Det forberedes til generalforsamling, ønsker dere å ta opp temaer – så send oss en e-post, eller en lapp i våre postkasse ved vaskeriet. Hovedsaken så langt er fremtidig administrering av garasjelaget. Det skal også velges nytt styret, da sittende styre har sittet hele pandemien og vel så det uten mulighet til å gå. Eneste er Kari Angell Pedersen som flyttet fra borettslaget for ca. et år siden.

Vi minner om at lading av el-biler ikke er lov i garasjene – vi ser at det er ujevn bruk av strøm og kommer utover høsten til å foreta uanmeldte besøk for å sjekke at dette blir overholdt. Ved oppdagelse av el-biler under lading så vil leie-avtale sies opp umiddelbart og innskudd vil ikke bli tilbakeført.

Riktig god sommer videre!

Hilsen oss i garasjelaget

Innbrudd i garasjer

Vi har fått melding om at det har vært innbrudd i noen av garasjene. Heldigvis ble ikke noen større verdier stjålet, men vi anbefaler alle beboere om å være årvåkne og følge med hvis dere ser uvedkommende som fikler med låser etc.

Sommerferie i juli og august

Styret i garasjelaget tar sommerferie frem til 1 september, så derfor kan det ta litt tid før dere får svar på henvendelsene deres. Men vi håper dere har forståelse for dette.

God sommer!

Lading av el/hybridbil er ikke tillatt.

Det er strengt forbudt å lade hybrid eller elbil i garasjene i Teisen Park! Vi oppfyller ikke kravene fra DSB og dette gjør det brannfarlig å lade i stikkontaktene i våre garasjer.

Hvis lading oppdages vil styret vurdere å koble fra strømmen til garasjene.

Informasjon hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter

Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.
Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid.

Informasjon om venteliste

Per 3 september 2018 er det 32 personer på venteliste.  Det er noen ledige garasjer, så styret er i gang med å kontakte de som står øverst på listen.

Totalt er det 108 garasjer i laget vårt.