Innbrudd i garasjer

Vi har fått melding om at det har vært innbrudd i noen av garasjene. Heldigvis ble ikke noen større verdier stjålet, men vi anbefaler alle beboere om å være årvåkne og følge med hvis dere ser uvedkommende som fikler med låser etc.

Sommerferie i juli og august

Styret i garasjelaget tar sommerferie frem til 1 september, så derfor kan det ta litt tid før dere får svar på henvendelsene deres. Men vi håper dere har forståelse for dette.

God sommer!

Lading av el/hybridbil er ikke tillatt.

Det er strengt forbudt å lade hybrid eller elbil i garasjene i Teisen Park! Vi oppfyller ikke kravene fra DSB og dette gjør det brannfarlig å lade i stikkontaktene i våre garasjer.

Hvis lading oppdages vil styret vurdere å koble fra strømmen til garasjene.

Informasjon hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter

Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.
Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid.

Informasjon om venteliste

Per 3 september 2018 er det 32 personer på venteliste.  Det er noen ledige garasjer, så styret er i gang med å kontakte de som står øverst på listen.

Totalt er det 108 garasjer i laget vårt.

Informasjon om dyr i garasjen

Vi har fått informasjon om en garasje som har hatt besøk av skadedyr.

Garasjene er konstruert slik at det er åpne luftekanaler i
bygningen – samt ikke tett konstruksjon mellom tak og vegg. På denne
måten så kan det påregnes at dyr kan komme seg inn – om det er vepsebol, duereir eller mus/rotter. Garasjelaget oppfordrer til at nødvendige tiltak blir gjort for å sikre deres egne eiendeler.

Sommerferie frem til 1 sept. 2018

Styret i garasjelaget tar sommerferie frem til 1 september, så derfor kan det ta litt tid før dere får svar på henvendelsene deres. Men vi håper dere har forståelse for dette.

God sommer!

Styret i Teisen Garasjelag

Styret ønsker velkommen til vår nye hjemmeside for Teisen Garasjelag.

Styret består av:

John Larssen 
Ermin Mehovic 
Tuva Christiansen
Kari Angell Petersen

Vi kan kontaktes på vår nye e-postadresse:

styret@teisen-garasjelag.no